Studio mfk

Sequenzer:

Sampler:

DIY-Synths:

 • Hypernaut
  Noise, Open/Closed Hihat, Filter, 2 LFOs, 3 Bandpassfilter, 2 ADSR, VCA
  Nur Gate-Ins, keine CVs
  Mit gro├čer Klinke patchbar.
  LFOs umschaltbar auf Brummen.
  Wurde ersetzt durch:
 • DIY-Eurorack-Module
 • Doepfer A-131 VCA, A-125 VCP, DIY X-38 SL

Synths:

Effekte:

 • zoom studio 1201
 • Korg Kaoss Pad Mini
 • Korg Kaoss Pad KP3

Mixer:

 • Mackie 1402 VLZ Pro
 • Ecler Nuo 3.0